NR SR PRIJALA ZÁKON O KOMISÁROVI PRE DETI A KOMISÁROVI PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM | Medicínske právo
              

Články


NR SR PRIJALA ZÁKON O KOMISÁROVI PRE DETI A KOMISÁROVI PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM


 | 3.7.2015 | komentárov: 2

Predmetom úpravy tohto zákona je úprava novovzniknutých inštitútov ochrany práv špecifických skupín, a to komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, ako aj zriadenie a úlohy Úradu komisára pre deti a Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone na návrh Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Predmetom úpravy tohto zákona je úprava novovzniknutých inštitútov ochrany práv špecifických skupín, a to komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, ako aj zriadenie a úlohy Úradu komisára pre deti a Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.

Dôvodom prijatia tejto právnej úpravy sú záväzky, ktoré pre Slovenskú republiku vplývajú z medzinárodných dohovorov Organizácie spojených národov (ďalej OSN), konkrétne Dohovoru OSN o právach dieťaťa a Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Činnosť komisárov bude špecializovaná verejná ochrana práv. Špecializácia bude spočívať najmä v tom, že komisár sa v prípade detí bude zaoberať výlučne právami detí a komisár v prípade osôb so zdravotným postihnutím výlučne právami tejto skupiny uznanými v dohovoroch OSN. Samozrejme vrátane práv, ktoré sú okrem dohovorov vymedzené aj v Ústave SR.

Tento zákon vytvára podmienky na nezávislé pôsobenie komisárov, čo spočíva predovšetkým v oddelenom výkone oprávnení od iných orgánov s kompetenciami v oblasti ľudských práv, voľbe Národnou radou Slovenskej republiky, nezlučiteľnosti funkcií a financovaní prostredníctvom dotácie.

Právna úprava sa zaoberá aj otázkou akceptácie komisára reprezentatívnymi organizáciami v zmysle vyjadrenia ich postoja k osobe kandidáta ešte pred uskutočnením voľby. Zákon taktiež počíta s kompetenciou komisárov podávať oznámenia na príslušné výbory OSN v mene dieťaťa a v mene osôb so zdravotným postihnutím.

Týmto zákonom nie je dotknutá pôsobnosť funkcie Verejného ochrancu práv.

Zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2015.
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 5+6 =


AsceferJeaspLaw

(25.6.2020)

AsceferJeaspLaw

(21.6.2020)