Na seminári vystúpia autori prvého Komentára k zákonu o zdravotnej starostlivosti | Medicínske právo
              

Články


Na seminári vystúpia autori prvého Komentára k zákonu o zdravotnej starostlivosti


 | 4.6.2015 | komentárov: 0

Príďte si vypočuť atraktívne prednášky v prevedení autorov prvého Komentára k zákonu o zdravotnej starostlivosti a nemocničného právnika. Kauzy priamo z praxe poukážu na dôležitosť poznania právnej úpravy vybraných zákonov z oblasti medicínskeho práva.

Obrazok

Prihláste sa na Právny Seminár Medius ešte dnes. Máte možnosť vypočuť si atraktívne prednášky, ktoré čerpajú z praxe skúsených právnikov, úzko zamerané na vybranú oblasť medicínskeho práva.

JUDr. Ivan Humeník, PhD. vo svojej prednáške poukáže na pacientské kauzy Slovenska: vybrané situácie zodpovednosti poskytovateľa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. JUDr. Ivan Humeník, PhD. sa dlhodobo venuje medicínskemu právu, nižšie prikladáme jeho komplexný osobný profil.

JUDr. Ivan Humeník, PhD.

Právnickú fakultu vyštudoval v Trnave (2003). Po ukončení druhého stupňa vysokoškolského štúdia sa vrátil do Košíc kde vykonával právnickú prax vo viacerých neziskových organizáciách a neskôr v oblasti advokácie. V roku 2006 získal na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave titul JUDr. a roku 2011, pod vedením prof. JUDr. Petra Vojčíka, CSc., obhájil na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach dizertačnú prácu týkajúcu sa ochrany osobnostných práv pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a bol mu udelený titul PhD.. Na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach vedie predmet “Klinika medicínskeho práva”. Okrem akademickej činnosti vykonáva advokátsku prax v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS a podieľa sa na činnosti Komory pre medicínske právo - MEDIUS, ktorej vznik spoluinicioval. Je autorom mnohých odborných článkov z oblasti medicínskeho práva. Je členom redakčnej rady Časopisu zdravotnického práva a bioetiky vydávaného Ústavom státu a práva Akademie věd ČR, v.v.i. a členom redakčnej rady odborného recenzovaného časopisu Slovenský lekár. Je autorom monografie “Ochrana osobnosti a medicínske právo” (2011), editorom zborníka “Informovaný súhlas a inštitút predchádzajúceho priania” (2011) a spolueditorom medzinárodného zborníka “Biomedicínsky výskum – právne, eticky, filozoficky” (2012) a zborníka Aké princípy vládnu zdravotníctvu (2013) a zborníka “Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu (2014). Je vedúcim autorského kolektívu k prvému komentáru Zákona o zdravotnej starostlivosti (2015, C.H. BECK). Okrem advokátskej a akademickej činnosti sa venuje aj vzdelávaniu v oblasti medicínskeho a farmaceutického práva.
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 1+9 =


-- žiadne príspevky --