V Prahe sa uskutočnila konferencia o Rozhodnutiach na konci života a eutanázii | Medicínske právo
              

Články


V Prahe sa uskutočnila konferencia o Rozhodnutiach na konci života a eutanázii


 | 3.6.2015 | komentárov: 2

Na Akademii věd Českej republiky sa dňa 15. mája 2015 uskutočnila konferencia zameraná na problematiku Rozhodnutí na konci života a eutanázie. Debatovalo sa o tom, čo to eutanázie je, argumentovalo sa v prospech aj proti eutanázii.

Polemiku vyvovali  najmä dva body: kam zaradiť odňatie (withdraw) a nezahájenie márnej liečby (withhold)? Ide o pasívnu eutanáziu? Má zmysel oddeľovať pasívnu a aktívnu eutanáziu?  Aké miesto a či vôbec  by mala mať právna regulácia v rozhodnutiach na konci života? 

Na konferencii vystúpili:

  • doc. Josef Kuře z Ústavu lekárskej etiky LF MU, ktorý sa venoval definícii eutanázie a rôznemu chápaniu tohoto pojmu s podrobným historickým exkurzom,
  • prof. Jan Payne predseda Společnosti lékařské etiky na Ústave humanitních studií v lékařství, 1. LF UK v Praze, ktorý sa venoval otázkam Konfliktu hodnot a rozhodnutiam na konci života
  • PhDr. Tomáš Hříbek z Filosofického ústavu AV ČR, ktorý argumentoval v prospech eutanázie a formuloval niektoré z podmienok, ktoré by při jej aplikácii mali byť dodržané
  • prof. Pavel Ševčík, prednosta KARIM, FN Ostrava, ktorý dôsledne vysvetlil odborné postupy aplikované pri rozhodovaní o odňatí resp. nezahájení liečby, etické princípy, ktoré sa pri takomto rozhodovaní uplatňujú a tiež presvedčenie, že odňatie/nezahájenie liečby nie je eutanáziou
  •  PhDr. David Černý – z Akademie věd ČR, ktorý predniesol argumenty proti eutanázii v prednáške s názvom Za lepší kulturu života. Jednou z námietok bolo aj to, že vykonávanie eutanázie sa prieči roli a hodnotám lekárskeho povolania. Záverom svojej prednášky, v ktorej argumentoval proti konsekvencionalistom a argumentácii Jamesa Rachelsa skonštatoval, že odňatie/nezahájenie liečby nie je eutanáziou.
  • JUDr. Adam Doležal, LL.M. s prednáškou Eutanazie: úvahy de lege lata a de lege ferenda, ktorý doplnil celú mozaiku pohľadom právnika. Vysvetlil úlohy práva a jeho postavenie v rámci normatívnych systémov, zamýšľal sa nad otázkou, jako v prípade legalizácie aktívnej eutanázie nastaviť podmienky beztrestnosti (aj s ohľadom na skúsenosti z iných krajín – Belgicko, Holandsko) a nevyhol sa ani exkurzu do judikatury ESĽP (Pretty v. The United Kingdom)
  • MUDr. Václav Zvoníček z Ústavu lekárskej etiky, Lekárskej fakulty MU, ktorý prednášal o konkrétne o indikáciách orgánovej podpory

Niektoré otázky boli načrtnuté už před konferenciou v krátkej diskusii o oprávnenosti eutanázie. Viac sa dozviete: TU.
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 7+1 =


CharlesViero

(4.2.2021)
tindr , tinder login
tinder date

Tinder dating site

(26.1.2021)
tinder website , what is tinder
tinder online