Metodický pokyn Finačného riaditeľstva k zdaňovaniu peňažných a nepeňažných príjmov | Medicínske právo
              

Články


Metodický pokyn Finačného riaditeľstva k zdaňovaniu peňažných a nepeňažných príjmov


 | 28.4.2015 | komentárov: 2

Finančné riaditeľstvo SR vydalo Metodický pokyn k zdaňovaniu peňažných a nepeňažných príjmov, tak ako ho upravuje novela zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Metodický pokyn k zdaňovaniu príjmov plynúcich poskytovateľovi zdravotnej  starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od držiteľa podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov  v znení neskorších predpisov, bol zverejnený 17. apríla 2015 a obsahuje nasledovné informácie:

  • 1. oddiel     Legislatívny rámec
  • 2. oddiel     Vymedzenie osôb a príjmov, ktorých sa týka osobitný spôsob zdaňovania
  • 3. oddiel     Oslobodenie nepeňažných plnení od dane z príjmov fyzickej osoby
  • 4. oddiel     Zdaňovanie plnení poskytnutých od držiteľa zrážkovou daňou   
  • 5. oddiel     Zdaňovanie príjmov za výkon klinického skúšania

Metodický pokyn môžete nájsť tu.
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 6+9 =


AsceferJeaspLaw

(23.6.2020)

AsceferJeaspLaw

(18.6.2020)