Ambulancie špecializovanej zdravotnej starostlivosti sa prijatím zákona č. 77/2015 menia a dopĺňajú | Medicínske právo
              

Články


Ambulancie špecializovanej zdravotnej starostlivosti sa prijatím zákona č. 77/2015 menia a dopĺňajú


 | 21.4.2015 | komentárov: 0

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytujúci špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v dotknutých špecializačných odboroch sú povinný zosúladiť názvy ambulancií a požiadať o zmenu povolenia.

AMBULANCIE ŠPECIALIZOVANEJ ZS OD 1. MÁJA 2015

Ambulancie špecializovanej zdravotnej starostlivosti sa prijatím zákona č. 77/2015 menia a dopĺňajú. Uvedeným zákonom sa totiž novelizoval zákon č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

Zoznam ambulancií špecializovanej zdravotnej starostlivosti ustanovuje príloha č. 1a k zákonu č. 578/2004. Táto príloha pôvodne ustanovovala zoznam 64 špecializovaných ambulancií, pričom prijatím zákona č. 77/2015 sa uvedený zoznam mení a dopĺňa, a to s účinnosťou od 1. mája 2015. Poskytovatelia ZS poskytujúci špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v dotknutých špecializačných odboroch sú tak povinní zosúladiť názvy ambulancií a požiadať o zmenu povolenia.

Zo zoznamu ambulancií špecializovanej zdravotnej starostlivosti sa vypúšťa mamologická ambulancia a andrologická ambulancia. Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore mamológia, a poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore andrológia na základe povolenia vydaného podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. apríla 2015, je povinný požiadať o zmenu povolenia najneskôr do 30. júna 2016. Ak poskytovateľ o zmenu povolenia v tejto lehote nepožiada alebo nezíska povolenie do 31. decembra 2016, povolenie stráca platnosť 31. decembra 2016.

Do zoznamu ambulancií špecializovanej zdravotnej starostlivosti sa dopĺňajú:

  • ambulancia hepatologická,
  • ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny a
  • pediatrická.

Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny môže byť zriadená len v nemocnici, v ktorej sa poskytuje ústavná ZS v odbore anestéziológia a intenzívna medicína.

Ambulancia pediatrická môže byť zriadená len v nemocnici, v ktorej sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť najmenej v jednom pediatrickom odbore.

 

Okrem uvedeného dochádza od 1. mája 2015 aj k zmene názvu gynekologickej ambulancie. Tá po novom nesie názov „gynekologycko-pôrodnícka ambulancia“.
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 1+9 =


-- žiadne príspevky --