VYHLÁŠKA MZ SR O VYHOTOVENÍ TLAČÍV URČENÝCH NA PREDPISOVANIE LIEKOV | Medicínske právo
              

Články


VYHLÁŠKA MZ SR O VYHOTOVENÍ TLAČÍV URČENÝCH NA PREDPISOVANIE LIEKOV


 | 25.3.2015 | komentárov: 1

Na publikáciu v Zbierke zákonov SR bola odoslaná vyhláška MZ SR, ktorou sa dopĺňa vyhláška MZ SR č. 60/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív a o ich predajných miestach a podrobnosti o evidencii ich výdaja.

VYHLÁŠKA MZ SR O VYHOTOVENÍ TLAČÍV URČENÝCH NA PREDPISOVANIE LIEKOV

Na publikáciu v Zbierke zákonov SR bola odoslaná vyhláška MZ SR, ktorou sa dopĺňa vyhláška MZ SR č. 60/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív a o ich predajných miestach a podrobnosti o evidencii ich výdaja.

Vyhláška sa týka tlačív lekárskeho predpisu a lekárskeho poukazu v prípadoch poskytovania tzv. cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, pričom ustanovuje grafické prvky, ktoré majú tieto tlačivá obsahovať.

V zásade dochádza k doplneniu nových príloh vyhlášky, ktorými sa ustanovujú grafické prvky pre tlačivá určené pre poskytovanie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.

Nové tlačivá zodpovedajú vykonávacej smernici Komisie č. 2012/52/EÚ z 20. Decembra 2012, ktorou sa stanovujú opatrenia na uľahčenie uznávania lekárskych predpisov vystavených v inom členskom štáte a v súlade s legislatívou SR, konkrétne s § 120a zákona o liekoch, ktorý upravuje náležitosti  lekárskeho predpisu a lekárskeho poukazu pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.

Nové tlačivá sú dvojjazyčné, obsahujúce text v slovenskom a anglickom jazyku.

Účinnosť vyhlášky nastane 1. apríla 2015.
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 5+5 =


Ladislav Soltesz

(6.2.2019)
Som počul,že ,,lekarsky predpis\" na potraviny pre celliakov ,-platnosť predlžili na 1 rok.Ktorý právny predpis to upravuje?Díky