BODKA ZA DISKUSIOU UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2014: Čo Ťa nezabije, to Ťa posilní. | Medicínske právo
              

Články


BODKA ZA DISKUSIOU UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2014: Čo Ťa nezabije, to Ťa posilní.


 | 25.11.2014 | komentárov: 0

Na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa 19. novembra 2014 uskutočnila posledná tretia diskusia z košických univerzitných dišpút projektu UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2014. Pozvaní hostia diskutovali na tému „Čo ťa nezabije, to Ťa posilní. Platí to aj v zdravotníctve?“, ktorá sa týkala právnej zodpovednosti poskytovateľa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. UD 2014 je projekt univerzitných dišpút, ktorú už tretí rok organizuje Komora pre medicínske právo – MEDIUS. Tento ročník sme opäť zrealizovali v spolupráci s odbornými partnermi, ktorými sú Právnická fakulta UPJŠ a Lekárska fakulta UPJŠ. Nad projektom už tretí rok prevzal záštitu primátor mesta Košice – MUDr. Richard Raši, PhD., MPH. Projekt sa podarilo zorganizovať aj vďaka finančnej podpore GlaxoSmithKline (GSK) a spoločnosti Medtronic.

Obrazok

Tretia dišputa bola venovaná téme právnej zodpovednosti poskytovateľa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.  Do diskusie pozvanie prijali:  JUDr. Jana Megela Moskaľová z odboru zdravotníctva samosprávneho kraja;  doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH z Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a PharmDr. Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory. 

Ako prvá vystúpila v diskusii JUDr. Jana Megela Moskaľová, ktorá priblížila študentom činnosť samosprávneho kraja na úseku zdravotníctva a zhrnula kompetencie samosprávneho kraja na tomto úseku vyplývajúce z platnej právnej úpravy. V rámci dozornej a kontrolnej činnosti odboru vyhodnotila sťažnosti pacientov za uplynulý rok, čo sa týka počtu, ich predmetu a opodstatnenosti, ako aj uviedla výšku pokút, ktoré boli za priestupky na úseku zdravotnícka udelené.

Druhým  speakrom v diskusii bol doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH z Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského UK. Ten sa venoval téme bezpečnosti lieku a jeho účinkov. Uviedol, že lieky sú v zásade bezpečné, i keď žiaden liek nie je bezpečný absolútne.  Ďalej definoval termín terapeutický účinok a nežiaduci účinok, ktoré sa používajú v odbornej terminológii a vedľajší účinok, ktorý sa používa pri podávaní informácií laikom – pacientom napr. prostredníctvom písomných informácií pre používateľa (tzv. príbalových letákoch). K povahe týchto informácií uviedol, že môžu pacienta od užitia lieku naozaj odradiť, nakoľko sú to všeobecné informácie, ktoré  už nie sú ďalej interpretované „na mieru“ konkrétneho pacienta (podľa jeho veku, pohlavia, anamnézy...). A teda, ako dodal, z odborného hľadiska nemusí byť vždy vhodné, aby mal laik – pacient všetky informácie o nežiaducich účinkoch liekov.

Na toto vystúpenie nadviazal tretí hosť PharmDr. Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory. Vo svojej prezentácii sa venoval legislatívnej úprave poskytovania lekárenskej starostlivosti. Ako skonštatoval, podľa jeho názoru je úlohou farmaceuta interpretovať informácie o lieku pacientovi, nebyť len logistom („výdajcom“), ako to na prvý pohľad vyplýva z právnej úpravy. Ďalej uviedol, že v praxi farmaceuta nastali prijatím zákona o lieku a zdravotníckych pomôckach minimálne zmeny, nakoľko funguje predovšetkým na zaužívaných postupoch – „zvykovom práve“, čoho deklaráciou sú napríklad tlačivá receptov, ktoré sa za posledných 25 rokov nezmenili.

Diskusnú časť dišputy otvorila svojimi otázkami na JUDr. Megela Moskaľovú o postupe pri hodnotení podnetov pacientov moderátorka diskusie – Mgr. Zuzana Zoláková. K problematike opodstatnenosti podnetov týkajúcich sa poplatkov u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti JUDr. Megela Moskaľová uviedla, že pre posúdenie sťažnosti ako opodstatnenej je rozhodujúce „podloženie“ takejto sťažnosti. Často sa totiž stáva, že ide len o tvrdenie pacienta proti tvrdeniu poskytovateľa. Pokiaľ ide o otázku straty dokumentácie, ako problematické zhodnotila situácie, keď je poskytovateľom fyzická osoba s povolením na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia a pozostalí dokumentáciu jeho pacientov stratia alebo nevedia nájsť. Takúto dokumentáciu by totiž mali odovzdať lekárovi samosprávneho kraja.

Ďalšie otázky sa týkali bezpečnosti liekov, bezpečnosti vakcín a očkovania a smerovali na ďalších dvoch hostí doc. Klimasa a PharmDr. Ondreja Sukeľa. K tejto téme odznela podstatná poznámka o tom, že tak ako aj iné lieky (chemické látky) majú vakcíny nežiaduce účinky. Avšak musíme chápať význam očkovania, ktorá pomáha vytvárať kolektívnu ochranu (imunitu) pred chorobami. Pre jej účinnosť je potrebná vysoká preočkovanosť populácie. Zároveň je podstatné uvedomovať si riziká spojené s tým, že očkovanie nepodstúpime, pričom ohrozujeme nielen seba, ale aj ďalších. Napokon je problematická informovanosť pacientov a verejnosti v týchto otázkach, kedy sa v záplave informácií strácajú odborné informácie.

PharmDr. Sukeľ dodal, že by bolo vhodné, ak by mali pacienti aktívnejší prístup, nebáli sa opýtať lekárnika na potrebné informácie.

Opäť sa potvrdilo, že hostia – experti priniesli na akademickú pôdu vysoko odbornú debatu, ktorá sa viedla naprieč viacerými odbormi.  Záznam z dišputy si budete môcť už čoskoro pozrieť na portáli www.medius.sk.

Fotografie z diskusie sú dostupné TU.
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 7+9 =


-- žiadne príspevky --