Navrhované zmeny v poplatkoch v ambulanciách postúpili na rokovanie vlády | Medicínske právo
              

Články


Navrhované zmeny v poplatkoch v ambulanciách postúpili na rokovanie vlády


 | 14.11.2014 | komentárov: 0

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti, prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním na rokovanie vlády. Cieľom návrhu je precizovanie ustanovení, ktoré sa týkajú poplatkov v ambulantnej sfére, keďže táto problematika patrí k dlhodobo najproblémovejším a citlivým témam. Ministerstvo zdravotníctva SR sa preto rozhodlo vyjsť v ústrety pacientom a systém poplatkov sprehľadniť.

Obrazok

Nová koncepcia pravidiel pri výbere poplatkov v ambulantnej sfére kladie dôraz  na tieto skutočnosti:

  • poplatky v zdravotníctve bude môcť ambulantný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vyberať iba v taxatívne uvedených prípadoch,
  • môže ísť iba o také poplatky, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia,
  • ambulantný poskytovateľ bude môcť vybrať iba taký poplatok, ktorý je uvedený v schválenom cenníku, pričom cenník bude schvaľovať VÚC

Poskytovatelia budú povinní doručiť samosprávnemu kraju podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu najneskôr do 31. marca 2015. Samosprávny kraj má na schválenie tohto zoznamu 60- dňovú lehotu od jeho doručenia.

Pri príprave novely zákona Ministerstvo zdravotníctva SR spolupracovalo aj s Jednotou dôchodcov Slovenska, ako aj s Asociáciou na ochranu práv pacientov. Zákon počíta s účinnosťou od 1. marca 2015.

Spracovala: Veronika MIKOVÁ

Zdroj: http://www.health.gov.sk/

Obrázok: freedigitalphotos.net
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 7+1 =


-- žiadne príspevky --