UD 2014 v Košiciach: tretia diskusia - Čo ťa nezabije, to ťa posilní. Platí to aj v zdravotníctve? | Medicínske právo
              

Články


UD 2014 v Košiciach: tretia diskusia - Čo ťa nezabije, to ťa posilní. Platí to aj v zdravotníctve?


 | 17.11.2014 | komentárov: 0

Je nám cťou predstaviť Vám hostí, ktorí sa rozhodli prijať naše pozvanie a zúčastnia sa v poradí poslednej tretej diskusie z cyklu UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2014. Tá sa uskutoční už túto stredu, teda 19. novembra v priestoroch Právnickej fakulty UPJŠ.

Obrazok

Téma: Čo ťa nezabije, to ťa posilní. Platí to aj v zdravotníctve?

Miesto: Dekanát Právnickej fakulty UPJŠ Kováčska 26, Košice, 1. poschodie, poslucháreň P2

Termín: 19. november 2014

Čas: 15:30

O čom budeme hovoriť: Ako je zabezpečená bezpečnosť liekov a liečby? Mal by sa do systému zapájať aktívne aj pacient? Ak áno, ako? Kto je zodpovedný v prípade poškodenia zdravia pacienta? Ako prebieha klinické skúšanie lieku?  Čo je to systém rýchleho varovania ? Aká je úloha ŠUKL pri sledovaní bezpečnosti lieku? Aký význam má zo strany poisťovne zaistenie bezpečnosti  liekov? Je pre pacienta VŽDY dôležité vedieť, čo s ním liek robí?  Aké právne riziká sú spojené so skúšaním liekov? Čo je to zodpovednosť za škodu? Aké sú  vzťahy medzi jednotlivými subjektmi (aj v zmysle poisťovania rizika)?

 

Profily diskutérov

doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH - je absolventom Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde úspešne zavŕšil aj postgraduálne štúdium v odbore farmakológia. Počas štúdia absolvoval niekoľko zahraničných pobytov a stáží (Biology Department Lab., Glaxo Wellcome S.p.A., Verona, Taliansko; Institut für Pharmakologie und Toxikologie, Universitätsklinikum, Westfälische Wilhelms-Universität, Münster, Nemecko a Institut für Pharmakologie und Toxikologie, Klinikum der Medizinischen Fakultät, Martin-Luther-Universität, Halle-Wittenberg, Nemecko). Za docenta farmakológie habilitoval na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine. V súčasnosti pôsobí ako prvý prodekan a prodekan pre spoluprácu s praxou na FaF UK, kde je aj členom Vedeckej rady FaF UK. Je členom Subkomisie pre generické lieky Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a posudzovateľ v procese európskej a národnej registrácie liekov (European Medicines Agency, Štátny ústav pre kontrolu liečiv). Pôsobí ako module leader (Regulatory Affairs) v medzinárodnom programe Cooperative European Medicines Development Course. Je riešiteľom domácich aj zahraničných grantových projektov (grant Slovenskej kardiologickej spoločnosti, Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a SAV - VEGA, Agentúry na podporu výskumu a vývoja, European Foundation for the Study of Diabetes; EFSD New Horizons 2012). Prednášal na zahraničných vedeckých kongresoch (European Society of Cardiology Congress, ESC 2011, Paríž, Francúzsko; European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection, ESH 2012, Londýn, V. Británia; European Congress of Pharmacology, Europharma 2012, Granada, Španielsko).

 

PharmDr. Ondrej Sukeľ absolvoval vysokoškolské štúdium farmácie na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (2001). V roku 2004 získal na Slovenskej zdravotníckej univerzite špecializáciu v odbore Lekárenstvo a od roku 2006 je poskytovateľom lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni Don Bosco v Humennom.

V súčasnosti pôsobí ako prezident Slovenskej lekárnickej komory. Je členom redakčnej rady odborno-infomačného časopisu Lekárnické listy a pravidelným prednášajúcim v rámci programov sústavného vzdelávania. Vo svojej publikačnej a prednášateľskej činnosti sa venuje problematike regulácie výkonu povolania farmaceuta a poskytovania lekárenskej starostlivosti, tvorby a aplikácie zdravotníckej legislatívy a otázkam profesionálnej etiky.

 

JUDr. Jana Megela Moskaľová, PhD.  – právnik, odbor zdravotníctva VÚC
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 9+8 =


-- žiadne príspevky --