UD 2014 v Košiciach: druhá diskusia - Ktorý liek je pre mňa najlepší? | Medicínske právo
              

Články


UD 2014 v Košiciach: druhá diskusia - Ktorý liek je pre mňa najlepší?


 | 11.11.2014 | komentárov: 0

Je nám cťou predstaviť Vám hostí, ktorí sa rozhodli prijať naše pozvanie a zúčastnia sa v poradí už druhej diskusie z cyklu UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2014. Tá sa uskutoční už zajtra, teda 12. novembra v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika.

Obrazok

Téma: Ktorý liek je pre mňa najlepší? Kvalitná zdravotná starostlivosť vs. obmedzenosť zdrojov

Miesto: Dekanát Právnickej fakulty UPJŠ Kováčska 26, Košice, 1. poschodie, poslucháreň P2

Termín: 12. november 2014

Čas: 15:30

O čom budeme hovoriť: Na čo má pacient právo na základe verejného zdravotného poistenia? Ako sa konkrétne lieky a zdravotnícke pomôcky dostávajú pod poistné krytie? Kto rozhoduje o tejto problematike? Môže si pacient „vyberať“? Je pacient spotrebiteľom s právom neobmedzeného výberu lieku a zdravotníckej pomôcky? Aké princípy ovplyvňujú realizáciu práva na kvalitnú zdravotnú starostlivosť?

 

 

Profily diskutérov

 

MUDr. Iveta Rjašková

V roku 1996 ukončila Jeseniovu lekársku fakultu Univerzity Komenského v Martine, kde získala titul MUDr. v odbore Všeobecné lekárstvo. V roku 1999 získala atestáciu I. stupňa z detského lekárstva na lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Na tej istej fakulte v roku 2003  získala špecializáciu z detskej psychiatrie. V rokoch 1996 až 2000 pracovala  ako lekár na detskom a novorodeneckom oddelení v Starej Ľubovni. Od r. 2000 - 2004 pracovala ako lekár v detskej psychiatrickej liečebni Hran. Od roku 2004 má súkromnú prax v odbore detská psychiatria. V rokoch 2005 ,2006 pôsobila v komunite Cenacolo v Taliansku. Je to komunita , ktorá sa venuje ľudom s rôznymi závislosťami.  V rámci súkromnej psychiatrickej praxe okrem iného sa venuje závislostiam  a výchovnému poradenstvu.

V diskusii sa chcem dotknúť  témy úskalia pri farmakoterapii u detských psychiatrických pacientoch. Farmakoterapia pri závislostiach - áno alebo nie?

 

PhDr. Mária Humeníková- klinický psychológ

PhDr. Mária Humeníková ukončila vysokoškolské vzdelanie na Katedre psychológie Fakulty humanistiky, Trnavskej univerzity v Trnave v roku 2003. V roku 2007 jej bol udelený titul PhDr. V rámci odbornej praxe pôsobila ako psychologička v Detskej psychiatrickej liečebni Hraň, neskôr v spoločnosti Praemium permansio, s.r.o., Košice. Pôsobila aj ako vedecko-výskumný pracovník na Košice Institute for Society and Health (KISH – Centrum excelentnosti UPJŠ, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice) v rámci čoho vykonávala na univerzitnej pôde aj pedagogickú činnosť. Aktuálne pôsobí ako psychologička v klinickej praxi v Nemocnici Košice-Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica v ambulantnej sfére a ako konziliárka pri ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Zameraním PhDr. Humeníkovej je psychosomatika, ktorej sa v rozličných oblastiach venuje už od svojho vysokoškolského štúdia (kožné ochorenia, rakovinové ochorenia a podobne). Absolvovala množstvo odborných výcvikov ako napríklad relaxačno-symbolická psychoterapia, autogénny tréning, Jacobsonova svalová relaxácia. Okrem klinickej psychológie sa venuje aj psychoterapii, ako psychoterapeut v systemickej psychoterapii (ukončený 800 hodinový výcvik). Je tiež členkou špecializovaného intervenčného tímu Modrý anjel zameraného na zmierňovanie a likvidáciu následkov krízových situácií v akútnej fáze po mimoriadnej udalosti (hromadné nehody, priemyselné  a prírodné katastrofy a podobne).

 

MUDr. JUDr. Ján Uhrin - psychiater

Ján Uhrin v r. 2007 promoval na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v štúdijnom odbore Všeobecné lekárstvo. Od ukončenia štúdia pôsobí na 1.psychiatrickej klinike ako lekár. Participuje na vedeckej práci pracoviska, najmä v oblasti psychofarmakológie. Je študentom externého doktorandského štúdia v odbore Verejné zdravotníctvo, zároveň absolventom Právnickej fakulty UPJŠ. K jeho profesijným záujmom patria právne otázky v rámci psychiatrie. Je členom Slovenskej lekárskej komory, viacerých odborných sekcií Psychiatrickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti, Českej neuropsychofarmakologickej spoločnosti
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 3+5 =


-- žiadne príspevky --