Vyhláška Ministerstva zdravotníctva, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení | Medicínske právo
              

Články


Vyhláška Ministerstva zdravotníctva, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení


 | 27.10.2014 | komentárov: 4

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravilo zmenu vyhlášky č. 770/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení. Navrhovaná je účinnosť od 1. novembra 2014.

Obrazok

Cieľom navrhovanej zmeny vyhlášky je podľa dôvodovej správy jej zosúladenie s niektorých ustanoveniami zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

Vyhláška obsahuje určujúce znaky ambulancií špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktoré nadväzujú na špecializované ambulancie uvedené v prílohe č. 1a zákona, a to v závislosti od špecializovaných a certifikovaných pracovných činností zdravotníckych pracovníkov.

Zmena by sa mala týkať aj označenia zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, ktorým je tkanivová banka. Jej názov sa v súlade so zákonom mení na tkanivové zariadenie.

Materiál je v štádiu rokovania stálych pracovných komisií legislatívnej rady vlády.

Spracovala: Veronika MIKOVÁ

 

Zdroj: https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialDocuments.aspx?instEID=-1&matEID=7534&langEID=1

Obrázok: freedigitalphotos.net
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 5+3 =


NathanRox

(8.8.2020)
New search engine. - 1000 000$

This is a good option for an individual that is afraid of taking potential risks. For the US stock market, the return for the last century has been in the neighborhood of 10%. Remember, you will be the biggest capital.
1000 000

Many investors think when they first start out that really should invest almost all of their reduction. This isn't only unnecessarily true but can also be very dangerous, if wish have a trading system or even disciple stick to it. Once you could easily wipe out your whole account if do not need to have a trading system prepared.

AsceferJeaspLaw

(25.6.2020)

AsceferJeaspLaw

(24.6.2020)

AsceferJeaspLaw

(20.6.2020)